ספר חמישי

כרך חמישי

הקדמה של שלמה דויד

"בכותבי שורות אלה, קשה לי להאמין כיצד זה הצלחתי להרים פרויקט אדיר וייחודי זה, שהוא גם מפעל חיי. קשה לי להסביר, אבל חשפתי בתוכי כוחות נפשיים ורוחניים, שסייעו לי להתמסר, במשך עשר שנים, למפעל זה של חמישה כרכים מונומנטליים, המציירים את הנוף האנושי, הרוחני והציוני של בני העיר דורוהוי ועיירות הסביבה, בדורות עברו, היסטוריים רחוקים, בעבר הקרוב מלפני יובל שנים ויותר, ואף בהווה, בימינו, שבו חיים ופעילים בני עירנו ומחוזנו, שזכו לעלות לארץ, להתערות בה, ולתרום לבניינה ולשגשוגה [..]

עיירות מחוז דורוהוי, על אנשיהן, צדיקים ופשוטי-עם, אנשי רוח ובעלי מלאכה, סוחרים, רבנים וכלי-קודש אחרים – כול אחד לחוד וכולם יחד יצרו הווי ואורח חיים מיוחד במשך מאות בשנים, והכרכים הללו משקפים פסיפס אנושי זה לפרטי פרטים [..]

במרוצת מאות שנות ההיסטוריה של דורוהוי והעיירות היו לא מעט פורענויות, דיכוי, אסון השואה- אך גם מאבק רצוף של יהדות גאה, אהבת חיים ואהבת ציון [...]

בנוסף למפעל הנצחה רוחני זה, נחלצנו גם למפעל הנצחה שני- פיזי- גשמי והוא אתר ההנצחה שביער על שם קדושי דורוהוי והסביבה, בהרי ירושלים. לכן מצאתי לנכון כי הפרקים הראשונים של כרך זה יוקדשו למפעל הנצחה זה, מפעל מפואר שיוסיף יוקרה וכבוד לבני זמננו, בוודאי לדורות הבאים. "