ספר רביעי

כרך רביעי

הקדמה של שלמה דויד

"הלא יאמן אכן קרה! לפעמים, הבלתי אפשרי והבלתי צפוי נהפך למציאות ריאלית [...]

השתדלתי להעמיק ולחפור בשכבות העבר שלנו, והנה לפנינו הכרך הרביעי, הרואה אור בשנת היובל למדינת ישראל. אנחנו ודאי הקהילה הקהילה היהודית היחידה בעולם עם הישג כזה של הנצחה היסטורית של עברה. בהיותי צעיר לימים ופעיל בתנועת הנוער הציוני בדורוהוי, בשנים 1944-1948, מדינת ישראל הייתה בבחינת חלום, והנה, לאחר השואה הנוראה חזרנו והשתקמנו כעם וכמדינה, ועתה, כעבור 50 שנה של מאבק, בנייה, הגנה והתפתחות, אנו חוגגים את היובל למדינת ישראל [...]

המכשולים, הקשיים, וההתגברות עליהם הם חלק מן היצירה המונומנטלית, שחלקה הרביעי רואה עתה אור [...]

כרך זה הוא מחווה של הוקרה מצידי, מצד כולנו, למדינת ישראל, ביובלה החמישים."