ספר שלישי

כרך שלישי

הקדמה של שלמה דויד

"נפעם ונרגש אני מגיש בזה את כרך ג' של הספר 'דורות של יהדות וציונות' בדורוהוי ובעיירות המחוז [...]

לא ייאמן כי המשימה של השלמת סיפור קורותיהם של יהודי קהילות דורוהוי ועיירות המחוז אכן הושלמה! הקדשתי הרבה נשמה, חזון, אהבה רבה, דבקות במטרה ורצון עז, כי תיעשה הנצחה היסטורית ראויה ומכובדת לדורי-דורות לעיר הולדתנו ומחוז ילדותנו [...]

עשינו כמעט את הבלתי אפשרי. הייתה התעוררות לחפש שורשים, להיזכר בעבר הקרוב והרחוק, ובלטה ייראת הכבוד כלפי אלה שאינם כבר איתנו [...]

המטרה העיקרית שלנו הייתה להוריש מעצמנו לילדנו, נכדינו ולדורות הבאים, שיידעו ויכירו את העבר של קהילות שבהן חיו ופעלו סביהם והוריהם – חיים יהודיים-ציוניים ותוססים במשך דורות רבים, ואשר אינן קיימות יותר באותם מקומות. אני מודה לאל במרומים שזיכני להגשים מפעל היסטורי זה."