ספר שני

כרך שני

הקדמה של שלמה דויד

" [...] כאשר הספר הראשון.. הופיע בינואר 1992- חשבתי כי הושלמה המשימה שעלייה חשבנו וחלמנו והוצאנו אותה לפועל לאחר שנים רבות של רצון והכנות להנציח את העבר של קהילות אלה. היה נדמה כי מילאנו שליחות וחובה שלקחנו על עצמנו. חלפו רק חודשיים מאז צאת הספר הראשון לאור והוצפנו בפניות רבות, אשר הצביעו על החיוב, אבל גם על החסר. התברר שרבים, שישבו קודם מן הצד, התעוררו וכתבו רשימות וזכרונות ונוצר הצורך להשלים את המלאכה [..]

יש דחף להגיע ליותר שלמות וגם החובה המוסרית והמצפונית מחייבת כי הידיעה ההיסטורית של ההנצחה תושלם יותר ויותר, ככל האפשר [..]  

מעגל הנתונים הלך והתרחב, נחשפו אירועים נוספים, אנשים וחוויות אשר היו מנת חלקה של יהדות מחוז דורוהוי [..]

עם הרגשה של סיפוק והקלה, בצד קשיים רבים ביותר, סיימתי עוד של המלאכה. עתה, כאשר הכרך השני מונח לפני הקורא, מתוסף מימד נוסף על העיירות היהודיות שבמחוז דורוהוי, שלמעשה כמעט ונעלמו, והנה הן מונצחות בדפים אלה. [..]

אני חש סיפור רב כי אולי הוספתי עוד חוליה היסטורית לגבי קהילה יהודית אשר העבר שלה ראוי מאוד כי יונצח בצורה מכובדת. ועדיין המלאכה לא תמה. "