ספר ראשון

כרך ראשון

להלן ההקדמה של שלמה דויד:

[....]"לאחר עמל רב ישנה הרגשה של סיפוק להוציא לאור ספר זה, המנציח את עברן של הקהילות היהודיות במחוז דורוהוי, בהן פעמה יהדות חמה וציונות תוססת. בסוף שנת 1991, כאשר ספר זה נכנס לדפוס, עדיין ישנם שרידים מעטים מן הקהילה המפוארת ומלאת החיוניות של יהודי דורוהוי [...] בתקופת השיא.. חיו כ-30,000 יהודים בעיר דורוהוי עצמה ובעיירות ובכפרים של מחוז דורוהוי [..]

רבים נענו לנו, כתבו מאמרים וזכרונות, שלחו תמונות ומסמכים, קטעי עיתונים ומחקרים [...]

בספר זה התגלתה תמונת פסיפס מרהיבה, שבה כל אחת מן הקהילות – דורוהוי, דאראבאן, מיכאילן, רדאוץ, סוואן והרצה, כל אחת בצורה ייחודית וכולן ביחד – יצרו פסיפס בלתי רגיל של קהילה יהודית בצפון רומניה [...]

יש לציין כי מרחק הזמן של עשרות שנים נתן ביטוי אובייקטיבי יותר לתיאור דמויות ופרקי חיים מן העבר [..]

ספרים אלה הם בבחינת סיכום פרק בתולדותיה של קהילה מפוארת בת 500 שנה, שקיצה המשמח בא, כאשר רוב רובם של בניה עלו ארצה והשתלבו בכל מערכות החיים של מדינת ישראל."